Samtykke til brug af cookies

Hos Grafisk-Handel bruger vi egne cookies og cookies fra tredjepart til optimering, statistik, markedsføring og for at målrette indhold. Vi bruger cookies til at forbedrer brugervenligheden på vores side og gør det derfor endnu lettere for at dig at besøge og bruge Grafisk-Handel. Klik på "Accepter fuld weboplevelse" for at give dit samtykke til brugen af cookies. Læs mere.
 • Check
  E-mærket webshopCertificeret webshop
 • Check
  3686 8080Man-Fre 08-16:00
 • Check
  Professionel serviceDu får faglig viden om alle vores produkter
Kontakt +45 3686 8080 Man-Fre 08-16.00
Kurv0
0,00 Kr.

Persondatapolitik for
Privatkunder, Erhvervskunder, Brugere af kundeservice, Modtagere af nyhedsbreve

Relateret til processen Kunder

Grafisk Handel A/S kærgårdsvej 1
2650 hvidovre Danmark

Version 1.0
Denne version er senest opdateret den 24/05-2018

Persondata politik for Kunder
Som led i vores forretning indsamler og behandler Grafisk Handel A/S visse persondata til brug for vores proces Kunder, specifikt relateret til de følgende personer:
Proces Kunder

•    Privatkunder
•    Erhvervskunder
•    Brugere af kundeservice
•    Modtagere af nyhedsbreve


Denne politik beskriver hvorledes Grafisk Handel A/S indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes Grafisk Handel A/S behandler sådanne data.
Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Grafisk Handel A/S’s persondatabehandling. Såfremt du som Privatkunder, Erhvervskunder, Brugere af kundeservice, Modtagere af nyhedsbreve har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte Grafisk Handel A/S ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

Indsamling af data
Grafisk Handel A/S indsamler persondata relateret til Privatkunder, Erhvervskunder, Brugere af kundeservice, Modtagere af nyhedsbreve. Disse persondata er kategoriseret som:
For Privatkunder
•    Email
•    Navne
•    Adresser
•    Telefonnummer
•    Økonomisk information

For Erhvervskunder
•    Email
•    Navne
•    Adresser
•    Telefonnummer
•    Økonomisk information

For Brugere af kundeservice
•    Email
•    Navne
•    Adresser
•    Telefonnummer
•    Økonomisk information

For Modtagere af nyhedsbreve
•    Email
•    Navne
•    Adresser
•    Telefonnummer
•    Økonomisk information

Grafisk Handel A/S indsamler data direkte fra den registrerede person via: Email, Telefon, Brev
Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af persondata
Grafisk Handel A/S indsamler og behandler persondata med henblik på; For Privatkunder
•    Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
For Erhvervskunder
•    Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
For Brugere af kundeservice
•    Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
For Modtagere af nyhedsbreve
•    Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata
Grafisk Handel A/S behandler persondata for følgende personer Privatkunder, Erhvervskunder, Brugere af kundeservice, Modtagere af nyhedsbreve så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende perioder;
For Privatkunder, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

•    Email: Bliver ikke slettet
•    Navne: Bliver ikke slettet
•    Adresser: Bliver ikke slettet
•    Telefonnummer: Bliver ikke slettet
•    Økonomisk information: Bliver ikke slettet

For Erhvervskunder, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

•    Email: Bliver ikke slettet
•    Navne: Bliver ikke slettet
•    Adresser: Bliver ikke slettet
•    Telefonnummer: Bliver ikke slettet
•    Økonomisk information: Bliver ikke slettet

For Brugere af kundeservice, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

•    Email: Bliver ikke slettet
•    Navne: Bliver ikke slettet
•    Adresser: Bliver ikke slettet
•    Telefonnummer: Bliver ikke slettet
•    Økonomisk information: Bliver ikke slettet

For Modtagere af nyhedsbreve, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

•    Email: Bliver ikke slettet
•    Navne: Bliver ikke slettet
•    Adresser: Bliver ikke slettet
•    Telefonnummer: Bliver ikke slettet
•    Økonomisk information: Bliver ikke slettet


Anvendelse af data behandlere
Grafisk Handel A/S anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne "data processors" behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Grafisk Handel A/S. Grafisk Handel A/S anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

•    e-conomic.dk
•    Dandomain
•    Superoffice


Overdragelse af persondata
Grafisk Handel A/S overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter. For Privatkunder
 
•    Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: None
For Erhvervskunder
•    Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: None
For Brugere af kundeservice
•    Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: None
For Modtagere af nyhedsbreve
•    Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: None

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor Grafisk Handel A/S er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Rettigheder for den registrerede
I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende Grafisk Handel A/S's indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:
Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som Grafisk Handel A/S opbevarer om din person
Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som Grafisk Handel A/S behandler om dig
Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.
Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Grafisk Handel A/S's formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.
Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Grafisk Handel A/S har indsamlet omkring din person i et struktureret,

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig
Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder
Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af Grafisk Handel A/S .
Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Grafisk Handel A/S's kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.
Grafisk Handel A/S vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.
Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering
Grafisk Handel A/S kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.
De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende:
De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Grafisk Handel A/Ss kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed
Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation
Grafisk Handel A/S kontaktperson for persondata
Allan Broch, Indehaver Grafisk Handel A/S 20335989
ab@grafisk-handel.dk
Grafisk Handel A/S Data Beskyttelses Officer (DPO)
Grafisk Handel A/S har ingen data beskyttelses officer. Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.
----
 • Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få gode tilbud

  Indeholder ofte store besparelser og nyheder. Tilmeld dig, det er helt gratis og nemt at framelde.